Mnemonika on-line

Kursy dla ósmoklasistów

JĘZYK ANGIELSKI. Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

NABORY ZAKOŃCZONE

Kurs stacjonarny realizujący wszystkie wymagania egzaminacyjne CKE z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Prowadząca:

Aneta Swatek – doświadczona lektorka i tłumacz, biegle posługująca się m.in. angielskim, szwedzkim, rosyjskim, czeskim i niemieckim. Ogromną wiedzę językową potrafi przekazać w niezwykle przystępny sposób. Pasjonatka nauczania języków obcych, stale doskonaląca własne umiejętności oraz skuteczność stosowanych metod pracy. Każdego potrafi w krótkim czasie nauczyć od podstaw do poziomu zaawansowanego. Zajęcia z Anetą Swatek nigdy nie polegają na żmudnym, nudnym przerabianiu podręcznika czy repetytoriów. Kursanci zawsze mogą liczyć na autorskie, oryginalne, niezwykle urozmaicone i głęboko przemyślane zadania, bardzo dobrze przygotowujące do egzaminu. Dodatkowo młodzież pozna różne sposoby, które zawodowi tłumacze wykorzystują na co dzień w swojej pracy.

W „Mnemonice” w ramach kursu dla ósmoklasistów z języka angielskiego kształcimy wszystkie umiejętności sprawdzane na egzaminie:

 • znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, fonetycznych) oraz poprawność ortograficzną z zastosowaniem mnemotechnik oraz autorskich pomocy naukowych
 • rozumienie wypowiedzi ustnych
 • rozumienie tekstów pisanych
 • tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych
 • przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • reagowanie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Ponadto uczymy:

 • rzetelnych podstaw języka angielskiego jako systemu
 • strategii efektywnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych
 • sposobów przygotowania się do procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu – w celu zmaksymalizowania szans kursantów „Mnemoniki” na dostanie się do wybranej szkoły średniej (jak dotąd wszystkim naszym podopiecznym to się udało i chcielibyśmy, by tak pozostało).

Szczegóły kursu

Miejsce kursu 

 • Szkoła Pamięci „Mnemonika”, Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, II piętro, sala 220

Termin i czas trwania kursu 

 • od 11 października 2022 do 16 maja 2023
 • łącznie 60 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 90 minut)
 • we wtorki w godz. 17.00–18.30, zgodnie z kalendarzem MEN

Liczebność grup 

 • 6 osób 

Cena 

 • 8 rat po 230 zł*

* Nie obciążamy rodziców innymi kosztami związanymi z zakupem podręczników, repetytoriów itp. Comiesięczna rata za zajęcia jest ostateczną opłatą za kurs.

Zapisz się

 • na bezpłatną wtorkową lekcję pokazową z udziałem rodziców i dzieci, która odbędzie się 11 października o godz. 17.00
 • telefonicznie pod numerem 782 003 635 lub mailowo przez zakładkę KONTAKT

Kursy „Mnemoniki” gwarancją dobrze zdanych egzaminów!

JĘZYK POLSKI. Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

NABORY ZAKOŃCZONE

Autorski kurs stacjonarny realizujący wymagania egzaminacyjne CKE w roku szkolnym 2022/2023.

Prowadząca:

Iwona Mokrzan – założycielka Szkoły Pamięci „Mnemonika”, polonistka, redaktorka podręczników szkolnych oraz powieści z dwudziestoletnim doświadczeniem, współautorka sześciu podręczników do języka polskiego, w tym serii rekomendowanej przez Polską Akademię Umiejętności, autoryzowana trenerka pamięci. Od lat przygotowuje młodzież do różnych egzaminów z języka polskiego, w tym egzaminów ósmoklasistów. Wszyscy uczniowie, w tym osoby z dysleksją, zdają powyżej 70%.

W „Mnemonice” w ramach kursu dla ósmoklasistów z języka polskiego kształcimy wszystkie umiejętności sprawdzane na egzaminie – zwłaszcza te najwyżej punktowane. Uczymy:

 • sprawnego pisania rozprawek oraz opowiadań w wyznaczonym czasie – od podstaw, jak na kursie pisarskim
 • tworzenia form wypowiedzi pisemnych wymaganych w pozostałych zadaniach otwartych
 • rozumienia poleceń egzaminacyjnych
 • rozumienia czytanych tekstów literackich oraz tekstów kultury
 • rzetelnych podstaw z gramatyki oraz zasad ortografii i interpunkcji (z zastosowaniem mnemotechnik)
 • praktycznego rozpoznawania rodzajów literackich oraz rozróżniania gatunków.

A ponadto:

 • wspólnie czytamy i analizujemy lektury obowiązkowe (najobszerniejsze – we fragmentach)
 • korzystamy z najnowszej wiedzy na temat sposobów uczenia się mózgu, by ułatwić uczniom naukę
 • ćwiczymy strategię efektywnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych
 • pomagamy w przygotowaniach do procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu – w celu zmaksymalizowania szans kursantów „Mnemoniki” na dostanie się do wybranej szkoły średniej.

Szczegóły kursu

Miejsce kursu

 • Szkoła Pamięci „Mnemonika”, Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, II piętro, sala 220

Termin i czas trwania kursu 

 • dla zajęć środowych: od 14 września 2022 do 17 maja 2023
 • dla zajęć czwartkowych: od 15 września 2022 do 18 maja 2023
 • w środy o godz. 17.00–18.30 lub w czwartki o godz. 17.00–18.30
 • raz w tygodniu, zgodnie z kalendarzem MEN
 • łącznie 60 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 90 minut)

Liczebność grup 

 • 6 osób

Cena 

 • 9 rat po 230 zł* 

* Nie obciążamy rodziców innymi kosztami związanymi z zakupem podręczników, repetytoriów itp. Comiesięczna rata za zajęcia jest ostateczną opłatą za kurs.

Zapisz się

 • na bezpłatną środową lekcję pokazową z udziałem rodziców i dzieci, która odbędzie się 14 września o godz. 17.00 [rekrutacja do tej grupy została zakończona]
 • na bezpłatną czwartkową lekcję pokazową, która odbędzie się 15 września o godz. 17.00 [rekrutacja do tej grupy została zakończona]
 • telefonicznie pod numerem 782 003 635 lub mailowo przez zakładkę KONTAKT

Kursy „Mnemoniki” gwarancją dobrze zdanych egzaminów!

Copyright © 2021 Mnemonika
Design: Proformat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram