Mnemonika on-line

Kursy dla ósmoklasistów

JĘZYK ANGIELSKI. Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

NABORY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Autorski kurs stacjonarny realizujący wszystkie wymagania egzaminacyjne CKE z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Prowadząca:

Aneta Swatek – poliglotka, mówiąca po angielsku, a także szwedzku, fińsku, rosyjsku, czesku i niemiecku. Doświadczony lektor i tłumacz konsekutywny języka szwedzkiego, pasjonatka nauczania języków obcych. Pokaże młodzieży na przykładzie angielskiego, jak szybko i skutecznie uczyć się języków, jakie triki stosują tłumacze ustni, by komunikować się w każdych okolicznościach, np. w stresie, w sytuacji, kiedy nie zrozumiało się rozmówcy lub zapomniało potrzebnego słowa. W bieżącym roku szkolnym Aneta Swatek przygotuje do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego jedną grupę. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zapisów.

W „Mnemonice” w ramach kursu dla ósmoklasistów z języka angielskiego kształcimy wszystkie umiejętności sprawdzane na egzaminie:

 • znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, fonetycznych) oraz poprawność ortograficzną z zastosowaniem mnemotechnik oraz autorskich pomocy naukowych
 • rozumienie wypowiedzi ustnych
 • rozumienie tekstów pisanych
 • tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych
 • przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • reagowanie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Ponadto uczymy:

 • rzetelnych podstaw języka angielskiego jako systemu
 • strategii efektywnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych
 • sposobów przygotowania się do procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu – w celu zmaksymalizowania szans kursantów „Mnemoniki” na dostanie się do wybranej szkoły średniej (jak dotąd wszystkim naszym podopiecznym to się udało i chcielibyśmy, by tak pozostało).

Szczegóły kursu

Miejsce kursu 

 • Szkoła Pamięci „Mnemonika”

Termin i czas trwania kursu 

 • od 6 września 2022 do 16 maja 2023
 • łącznie 60 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 90 minut)
 • we wtorki w godz. 17.00–18.30, zgodnie z kalendarzem MEN

Liczebność grup 

 • 6 osób 

Cena 

 • 9 rat po 260 zł*

* Nie obciążamy rodziców innymi kosztami związanymi z zakupem podręczników, repetytoriów itp. Comiesięczna rata za zajęcia jest ostateczną opłatą za kurs.

Zapisy

 • telefonicznie – 782 003 635 lub mailowo przez zakładkę KONTAKT

Kursy „Mnemoniki” gwarancją dobrze zdanych egzaminów!

JĘZYK POLSKI. Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

NABORY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Autorski kurs stacjonarny realizujący wymagania egzaminacyjne CKE w roku szkolnym 2022/2023.

Prowadząca:

Iwona Mokrzan – założycielka Szkoły Pamięci „Mnemonika”, polonistka, redaktorka podręczników szkolnych oraz powieści z dwudziestoletnim doświadczeniem, współautorka sześciu podręczników do języka polskiego, w tym serii rekomendowanej przez Polską Akademię Umiejętności, autoryzowana trenerka pamięci. Od lat przygotowuje młodzież do różnych egzaminów z języka polskiego, w tym egzaminów ósmoklasistów. Wszyscy uczniowie, w tym osoby z dysleksją, zdają powyżej 70%.

W „Mnemonice” w ramach kursu dla ósmoklasistów z języka polskiego kształcimy wszystkie umiejętności sprawdzane na egzaminie – zwłaszcza te najwyżej punktowane. Uczymy:

 • sprawnego pisania rozprawek oraz opowiadań w wyznaczonym czasie – od podstaw, jak na kursie pisarskim
 • tworzenia form wypowiedzi pisemnych wymaganych w pozostałych zadaniach otwartych
 • rozumienia poleceń egzaminacyjnych
 • rozumienia czytanych tekstów literackich oraz tekstów kultury
 • rzetelnych podstaw z gramatyki oraz zasad ortografii i interpunkcji (z zastosowaniem mnemotechnik)
 • praktycznego rozpoznawania rodzajów literackich oraz rozróżniania gatunków

a ponadto

 • wspólnie czytamy i analizujemy lektury obowiązkowe (najobszerniejsze – we fragmentach)
 • korzystamy z najnowszej wiedzy na temat sposobów uczenia się mózgu, by ułatwić uczniom naukę
 • strategii efektywnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych
 • sposobów przygotowania się do procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu – w celu zmaksymalizowania szans kursantów „Mnemoniki” na dostanie się do wybranej szkoły średniej.

Szczegóły kursu

Miejsce kursu

 • Szkoła Pamięci „Mnemonika”

Termin i czas trwania kursu 

 • dla zajęć środowych: od 7 września 2022 do 17 maja 2023
 • dla zajęć czwartkowych: od 8 września 2022 do 18 maja 2023
 • w środy o godz. 17.00–18.30 lub w czwartki o godz. 18.30–20.00
 • raz w tygodniu, zgodnie z kalendarzem MEN
 • łącznie 60 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 90 minut)

Liczebność grup 

 • 6 osób

Cena 

 • 9 rat po 230 zł* 

* Nie obciążamy rodziców innymi kosztami związanymi z zakupem podręczników, repetytoriów itp. Comiesięczna rata za zajęcia jest ostateczną opłatą za kurs.

Zapisy

 • telefonicznie – 782 003 635 lub mailowo przez zakładkę KONTAKT

Kursy „Mnemoniki” gwarancją dobrze zdanych egzaminów!

Copyright © 2021 Mnemonika
Design: Proformat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram