Warsztaty ortograficzne

Nauka zasad ortografii i interpunkcji dla osób z dysleksją oraz dysortografią

ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA WARSZTATY

Jeśli Twoje dziecko ma wątpliwości, kiedy piszemy ć lub ci, ś lub si czy ź lub zi albo w niektórych wyrach pomija literę y, a w innych błędnie ją dopisuje lub na końcu wyrazu zamiast litry gpisze k, a zamiast d literę t – to te warsztaty są Niego, dla Niej. Pozna na nich bezwyjątkowe zasady pisowni słów zawierających wymienione litery, a po wykonaniu specjalnie opracowanych ćwiczeń utrwalających wspomniane błędy w zapisie setek wyrazów znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 

Jeśli Twoje dziecko zna zasady ortograficzne, ale mimo to robi błędy w wyrazach, w których one obowiązują – to znaczy, że poprawnej pisowni musi się nauczyć inną metodą. Pozna ją na warsztatach ortograficznych „Mnemoniki”.

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z zapamiętaniem zasad ortograficznych i potrafi zrobić kilkadziesiąt błędów na stronie zeszytowej – dzięki tym warsztatom będzie robiło tych błędów nieporównanie mniej.

Prowadząca:

Iwona Mokrzan – autorka podręczników szkolnych do języka polskiego, redaktorka językowa książek, autoryzowana trenerka pamięci

W programie:

 

 • skuteczna autorska metodyka, testowana od kilku lat, dostosowana do potrzeb osób z dysleksją oraz dysortografią
 • nauka zasad ortografii i interpunkcji z zastosowaniem technik ułatwiających zapamiętywanie
 • nauka pisowni co najmniej stu słów na każdych zajęciach
 • ćwiczenia napisane specjalnie na warsztaty, uwzględniające specyficzne trudności uczniów z danej grupy
 • nauka korzystania ze słowników ortograficznych oraz słowników języka polskiego w wersji papierowej oraz elektronicznej
 • nauka rozwiązywania ćwiczeń ortograficznych i interpunkcyjnych pojawiających się na egzaminie ósmoklasisty.

Tematy i terminy warsztatów ortograficznych

 

Oferta na rok szkolny 2023/2024 – w przygotowaniu.

 

 • Pisownia „h” i „ch”
 • Pisownia „ż” i „ó” 
 • Pisownia „rz” i „u”
 • Pisownia głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych na końcu wyrazu (straż lub strasz, chleb lub sklep) 
 • Pisownia liter ę, ą oraz połączeń: on, om, en, em 
 • Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej różnych wyrazów i cząstek wyrazów 
 • Pisownia litery y
 • Pisownia liter: ś~si, ć–ci, ź–zi, ń–ni, dź–dzi 
 • Interpunkcja w zdaniu pojedynczym 
 • Interpunkcja w zdaniu złożonym 

 

 

Miejsce warsztatów

 • Szkoła Pamięci „Mnemonika”, ul. Ostrowskiego 30

Czas trwania pojedynczych warsztatów z cyklu

Liczebność grup

 • 6 osób

 Opłata za warsztaty

 • w cenie: herbata, woda mineralna

Zapisy

 • telefonicznie pod numerem 782 003 635 lub mailowo przez zakładkę KONTAKT