TRWAJĄ ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZAPISZ SIĘ!

Język polski – Kursy dla ósmoklasistów

I. Kurs stacjonarny przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

JESZCZE TRWAJĄ ZAPISY NA ROK 2023/2024

Jak dotąd wszyscy uczestnicy tego kursu dostali się do wybranych szkół w I etapie rekrutacji, w tym do wielu szkół z najwyższymi progami punktowymi. Żaden z naszych uczniów z dysleksją nie napisał egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego na mniej niż 70 procent. Większość kursantów „Mnemoniki” uzyskuje na egzaminie z polskiego od 76 do 96 procent. 

Prowadząca:

Iwona Mokrzan – założycielka Szkoły Pamięci „Mnemonika”, polonistka, redaktorka podręczników szkolnych oraz powieści z dwudziestoletnim doświadczeniem, współautorka sześciu podręczników do języka polskiego, w tym serii rekomendowanej przez Polską Akademię Umiejętności, autoryzowana trenerka pamięci. Każdego potrafi nauczyć pisać. Od wielu lat przygotowuje młodzież do różnych egzaminów z języka polskiego, w tym egzaminów ósmoklasistów. Korzysta ze współczesnej wiedzy na temat efektywnego uczenia się.

Czego uczymy?

Ponieważ na egzaminie ósmoklasisty z polskiego aż 73% punktów można uzyskać za zadania otwarte polegające na pisaniu wypracowania, zaproszenia lub ogłoszenia oraz samodzielnym tworzeniu wypowiedzi argumentacyjnych – uczymy przede wszystkim:

 • sprawnego pisania rozprawek oraz opowiadań w wyznaczonym czasie – od podstaw, jak na kursie pisarskim (na maksymalną liczbę punktów)
 • wzorcowego pisania zaproszeń i ogłoszeń
 • tworzenia punktowanych wypowiedzi argumentacyjnych
 • rozumienia poleceń egzaminacyjnych
 • rozumienia czytanych tekstów literackich oraz tekstów kultury i rozwiązywania zadań do tych tekstów na wymaganą liczbę punktów
 • rzetelnych podstaw z gramatyki oraz zasad ortografii i interpunkcji (z zastosowaniem mnemotechnik).

A ponadto:

 • wszystkiego uczymy w czasie kursu, nie zadajemy zadań domowych i nie zajmujemy Wam weekendów
 • korzystamy z najnowszej wiedzy na temat sposobów uczenia się mózgu, by ułatwić Wam naukę – w tym celu wszystkie materiały opracowujemy sami w taki sposób, by lekko i trwale wchodziły do głowy, nie uznajemy zakuwania na pamięć
 • wspólnie czytamy i analizujemy lektury obowiązkowe – wiemy, że nie lubicie tego robić samodzielnie
 • wymieniamy się wiedzą, pracując grupowo, abyście uczyli się zarówno od prowadzącego, jak i od siebie
 • uczymy strategii efektywnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych
 • realizujemy wszystkie wytyczne CKE
 • aktywnie pomagamy w przygotowaniach do procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu, uczymy rodziców strategii wypełniania wniosku rekrutacyjnego w celu zmaksymalizowania szans kursantów „Mnemoniki” na dostanie się do wybranej szkoły średniej.
Książki do nauki

Szczegóły kursu

Miejsce kursu

 • Szkoła PamięciMnemonika”, Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, II piętro, sala 220

Termin i czas trwania kursu 

Grupa 1, poniedziałkowa – już wystartowaliśmy, ale możesz jeszcze do nas dołączyć. 

 • od 25 września 2023 do 13 maja 2024
 • w poniedziałki, w godz. 16.30–18.10
 • łącznie 30 spotkań po 100 minut – 67 godzin lekcyjnych

Grupa 2, czwartkowa – już wystartowaliśmy, ale możesz jeszcze do nas dołączyć. 

 • od 21 września 2023 do 9 maja 2024
 • w czwartki, w godz. 17.20–19.00
 • łącznie 30 spotkań po 100 minut – 67 godzin lekcyjnych

Liczebność grup

 • 6–8 osób

Cena 

 • 9 rat po 280 zł*

* Nie obciążamy rodziców innymi kosztami związanymi z zakupem podręczników, repetytoriów itp. Comiesięczna rata za zajęcia jest ostateczną opłatą za kurs.

OSTATNIA LEKCJA POKAZOWA – ZAPISZ SIĘ!

Lekcja pokazowa z udziałem młodzieży i rodziców odbędzie się we:

 • sobotę, 14 PAŹDZIERNIKA, w godz. 14.00–15.15 (na tym spotkaniu będzie się można zapisać do grupy poniedziałkowej lub czwartkowej – patrz wyżej).

Zapisy mailowo przez zakładkę KONTAKT lub telefonicznie pod numerem 782 003 635.

Kursy dla ósmoklasistówMnemonika” gwarancją dobrze zdanych egzaminów!

Wiszące książki

II. Kurs pisania rozprawek i opowiadań

(oraz interpretowania tekstów kultury)

* Kurs powstał z myślą o potrzebach młodzieży uczącej się w ramach edukacji domowej.

Prowadząca:

Iwona Mokrzan – na zajęciach wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie redaktorki powieści oraz podręczników szkolnych, by nauczyć młodzież sprawnego pisania rozprawek i opowiadań. Nauka pisania pod jej kierunkiem nie polega na samotnych zmaganiach w domu z zadanym tematem. Młodzież najpierw poznaje wzorcowe prace, czyli omawia z prowadzącą wypracowania egzaminacyjne rówieśników ocenione na maksymalną liczbę punktów. Następnie etapami uczy się pisania wstępów do rozprawek, sposobów formułowania tezy, budowania ciekawych, mocnych argumentów oraz tworzenia dobrego podsumowania itd. Wszystkie prace pisemne powstają w trakcie zajęć.

Na teście egzaminacyjnym z języka polskiego w 2023 r. 73% punktów można zdobyć za zadania otwarte polegające na pisaniu rozprawki lub opowiadania, zaproszenia lub ogłoszenia czy krótkich odpowiedzi argumentacyjnych. Z doświadczeń Mnemoniki wynika, że wiele osób znających odpowiedź na pytanie egzaminacyjne, po jej zapisaniu uzyskuje – 0 pkt. Wiedzieć to jedno, a umieć przedstawić tę wiedzę w formie pisemnej to drugie. I przede wszystkim tej drugiej umiejętności uczymy na Kursie pisania rozprawek i opowiadań. 

Na kursie kształcimy przede wszystkim umiejętność:

 • sprawnego pisania rozprawek oraz opowiadań na maksymalną liczbę punktów (20 pkt) – od podstaw, jak na kursie pisarskim
 • pisania zaproszeń i ogłoszeń na maksymalną liczbę punktów
 • tworzenia krótkich wypowiedzi argumentacyjnych na wymaganą liczbę punktów
 • konstruowania zdań poprawnych pod względem gramatycznym i ładnych pod względem stylistycznym.

Uczymy także:

 • rozumienia poleceń egzaminacyjnych
 • rozumienia tekstów nieliterackich oraz ich streszczania własnymi słowami (to jedna z ważniejszych umiejętności wymaganych na egzaminie ósmoklasisty; jej brak – bardzo utrudnia naukę w liceum)
 • interpretowania różnych tekstów ikonicznych – obrazów, plakatów, rysunków satyrycznych itp.
 • zasad ortografii i interpunkcji (z zastosowaniem mnemotechnik)
 • umiejętności redagowania napisanego przez siebie tekstu. 

Ponadto:

 • kształcimy umiejętność dysponowania czasem na egzaminie (uczniowie często rozwiązują zadania po kolei i nie starcza im czasu na dokończenie ostatniego w teście, najwyżej punktowanego wypracowania)
 • uczymy optymalnych strategii rozwiązywania zadań
 • ćwiczymy pisanie pod presją czasu
 • poznajemy techniki relaksacyjne ułatwiające radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym.
Wystawa uliczna

Szczegóły kursu

Miejsce kursu

 • Szkoła PamięciMnemonika”, Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, II piętro, sala 220

Termin i czas trwania kursu 

 • od 26 września 2023 do 7 maja 2024
 • we wtorki, w godz. 13.00–14.30
 • 60 godzin lekcyjnych (30 spotkań po 90 minut)

Liczebność grup

 • 6–8 osób

Cena

 • 9 rat po 260 zł*

* Nie obciążamy rodziców innymi kosztami związanymi z zakupem podręczników, repetytoriów itp. Comiesięczna rata za zajęcia jest ostateczną opłatą za kurs.

Mnemonika aktywnie pomaga też w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Całoroczny wysiłek młodego człowieka może zostać zaprzepaszczony przez nieumiejętne wypełnienie wniosku.

Zapisz się

 • na bezpłatną lekcję pokazową z udziałem młodzieży i rodziców, która odbędzie się we wrotek26 września o godz. 17.00

Zapisy telefonicznie pod numerem 782 003 635 lub mailowo przez zakładkę KONTAKT.

Kursy dla ósmoklasistów „Mnemonika” – klucz do egzaminów bez stresu.

grupa uczniów w szkołe pamięci „Mnemonika”