Trening pokazowy

Trening pokazowy odbywa się indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach. Uczestnicy przez 45 minut wykonują – z pomocą trenera – ćwiczenia pamięciowe oraz poznają podstawy prostych mnemotechnik, które potem mogą stosować w życiu codziennym.  

Zajęcia nie służą sprawdzaniu pamięci uczestników. Odbywają się przy gorącej herbacie, w ciepłej atmosferze, bez rywalizacji. Są organizowane z myślą o osobach nieznających żadnych technik zapamiętywania, ale zainteresowanych możliwościami poprawy pamięci.  

Na treningach pokazowych nie ma obserwatorów. Każdy – zarówno rodzic przyprowadzający dziecko, jak i przychodząca dla towarzystwa koleżanka czy babcia – aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach.   

Przyjdź, a przekonasz się, że mnemotechniki to z jednej strony duża frajda, a z drugiej – niezwykle pożyteczna umiejętność, przynosząca szybko zauważalne korzyści.

Serdecznie zapraszam

Iwona Mokrzan, trenerka pamięci „Mnemoniki”